Jsme členem Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Podmínky GDPR

Podmínky GDPR

Vážení pacienti,

dnem 25. 5. 2018 nabylo účinnosti NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. Obecné nařízení EU - GDPR), v souladu s jehož článkem 9 odst. 2 jsem oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb dle platných obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování osobních údajů pacientů je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na mne jakožto poskytovatele zdravotních služeb vztahují dle uvedených právních předpisů.

V souvislosti s tím zpracovávám tyto osobní údaje svých pacientů: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, pohlaví, zdravotní pojišťovna, adresa bydliště, fotografie, telefonní číslo, e-mailová adresa, zaměstnání, zaměstnavatel, zákonný zástupce, anamnéza, průběh léčby a vyšetření, předepsaná medikace, vyúčtování zdravotní péče, evidence pracovních neschopností.

Příjemcem těchto osobních údajů v rámci naplnění mých povinností poskytovatele zdravotních služeb jsou kromě mé ordinace rovněž tyto subjekty: zdravotní pojišťovny, okresní správa sociálního zabezpečení dle místa bydliště pacienta (pracovní neschopnosti), Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha, jiní poskytovatelé zdravotních služeb mnou vyžádané zdravotní péče (laboratoře, ultrazvuková a CT pracoviště, pracoviště magnetické rezonance, fyzioterapeutická pracoviště apod.), vyšší odborná lékařská pracoviště (fakultní nemocnice).

V Jevíčku dne 25. 5. 2018

MUDr. Jana Melková s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 – Smíchov
Chirurgická ambulance Jevíčko
tel.: 461 325 109
e-mail: info@chirurgiejevicko.cz

Aktuality

04.10.2023

Dne 4. 10. 2023
bude z technických důvodů 
na chirurgické ambulanci  
zavřeno od 14:30

Dovolená

25.09.2023

Na chirurgické ambulanci bude 29. 9. 2023 DOVOLENÁ ....................................................................................... ....................................................................................................... 

          Pro AKUTNÍ ošetření zastupuje chir.amb. Nem.Boskovice nebo Nem.Svitavy - nutno si předem zavolat a domluvit se.

OMEZENÍ ORDINAČNÍCH HODIN

19.01.2023

Ordinační doba bude od 13.2.2023 do 28. 2. 2023 z organizačních důvodů pouze v dopoledních hodinách - 7:00 - 12:00

Do čekárny se prosím dostavte alespoň 1 hod. před koncem ordinační doby.


Pro AKUTNÍ ošetření zastupuje chir.amb. Nem.Boskovice nebo Nem.Svitavy - nutno si předem zavolat a domluvit se.

Nejmodernější cévní LASER V-BEAM

01.07.2019

Odstraňuje červené žilky, jizvy, strie, redukuje vrásky a je vhodný k úplnému odstranění bradavic.

Top